Oem

Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm sản xuất. Từ vải đến giao hàng, chúng tôi kiểm soát mọi bước nghiêm ngặt. Ngoài nhà máy riêng của chúng tôi, chúng tôi có hơn 10 nhà máy đối tác để hỗ trợ sản xuất, để đảm bảo rằng chúng tôi giao hàng đúng thời hạn. Bên cạnh sản xuất sản phẩm, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn, bao gồm vận chuyển, thiết kế bao bì, logo tùy chỉnh, v.v.